Not starting after replacing alternator

Replaced the alternator but will not start

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

kkey1010 why did you replace the alternator? Did your Explorer start before you replaced it? Besides the alternator what else did you check?

door

Voeg een opmerking toe