Ga door naar hoofdinhoud

Released September 2016, the Vivo 5R represents the sixth generation of the Vivo series and an update to the Vivo 5.

44 Vragen Bekijk alle

My camera is pink

I have had no damages to this phone . I'm just wondering why the camera on the outside is pink!? Whenever I take a picture with the outside camera it's pink. So I can't take pictures with outside camera. Please Help!!!

Sincerely,

Sophie

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @sophie_h ,

Open the Camera app and tap on Options (gear wheel top right hand corner of screen)

Check if there is a Color Effect option, tap to enter and then select None

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sophie H zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 169