Ga door naar hoofdinhoud

Repair and troubleshooting information for the ATT Trek HD tablet with model number 9020A. This 8 inch tablet was sold by AT&T starting in May 2015.

8 Vragen Bekijk alle

replacement connector for the mother board coax cables

While changing the body on an 9020A, I accidentally disconnected one off the coax cables, When I went to replace it the connector on the mother board(?) was crushed.

I need to find a replacement connector for the mother board.

Block Image

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @drwly ,

This may be a cheaper and easier option to consider.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Douglas Wiley zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 75