Ga door naar hoofdinhoud

The BlackBerry Classic (also known as the BlackBerry Q20) was released in 2014. Model numbers: SQC100-2, SQC100-3, SQC100-5.

24 Vragen Bekijk alle

Camera will not work. The message is "The camera can't be started'.

I cannot start the camera. The message I get is 'The camera can't be started'. It used to work fine.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

I would try to re-connect or replace the camera.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

2 opmerkingen:

How? I am not a techo.

door

Blackberry Classic digitizer Replacement

Follow to step 5. In the top left corner you will see the camera connector.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Moriarty zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 1,020