Ga door naar hoofdinhoud

Repair and disassembly guides for the Jura (Capresso) Impressa J5 coffee maker.

19 Vragen Bekijk alle

What screwdriver I need to disarm the jura j5

What screwdriver i need to disarm the jura j5 what is the measure?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

What screwdriver i need to disarm the jura j5 what is the measure

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @lostoby ,

Here is a link to the ifixit Jura Capresso IMPRESSA J5 Teardown guide.

It lists what tools are necessary.

Hopefully this is of some help

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Juan E Colon zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 105