Ga door naar hoofdinhoud

A ruggedized smartphone in the Galaxy line, released in April 2015.

11 Vragen Bekijk alle

My charging port is broken

How can I replace the charging port / micro usb port in y Xcover 3? I have some experience with hot air gun and soldering iron.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Donald Lewis this video should work for you. Replacement ports are available at places like ebay etc.

Was dit antwoord nuttig?

Score 7
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Donald Lewis zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 704