Ga door naar hoofdinhoud

The Kenmore Model Number 970-678431 is an inductive cook-top range with single door oven and warming-drawer.

16 Vragen Bekijk alle

electric oven to convection over

need to know how to hook up cord from electric oven to convection oven - using 3 prong 220

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

You shouldn't need the schematic of wiring in your oven if your replacing the cable, the wires are the same between every cable so you just hook red to red, black to where the black went, white to white and green to green.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Pat McAllister zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 9

Altijd: 93