Ga door naar hoofdinhoud

The Philips model GC8220/02 is a pressurized steam generator that uses a 1.4-liter detachable water tank for ironing and steaming fabrics.

13 Vragen Bekijk alle

Philips steamiron type GC8635

I have a GC8635 that has e different diagram for the control.

Can anyone help whit the correct diagram or service manual?

Problem is there is no steam production

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @geurink ,

Here is a link to the service manual.

Hopefully it is the correct one

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Frans Oonk zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 397