remote control not work. (xiaomi yi) Not wifi , remote hardware.

remote control not work. (xiaomi yi) Not wifi , remote hardware.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe