Ga door naar hoofdinhoud

The Kenwood Chef A701A is a stand food mixer released by Kenwood.

39 Vragen Bekijk alle

Mixer opening when mixing

My kenwood will just pop open when it’s mixing. I have to hold it down. It started doing this when I was mixing dough but will do it for anything now.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @noreenmcgrath ,

Perhaps the latch pin is not holding properly or is faulty.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Noreen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 18

Altijd: 745