Ga door naar hoofdinhoud

A mini tablet computer designed by Blackberry and manufactured by Quanta Computer in 2011. Model number RDJ21WW.

36 Vragen Bekijk alle

Initial setup language in Spanish

Hey I recently purchased a blackberry playbook second hand. When i turned the play book on the language is in Spanish. Really need help to set up playbook

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

@xabix90x you can always try a complete reset of your Blackberry, use this video for that. Follow this to setup your Blackberry.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Abby timms zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 67