Ga door naar hoofdinhoud

Third generation of the Integra, the last of which would be called "Integra" in North America.

12 Vragen Bekijk alle

Does anyone have the timing belt diagram for 2000 Acura Integra?

timing belt diagram for 2000 integra

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here's a pictorial guide on how to do it: http://timingbelt.soben.com/

Was dit antwoord nuttig?

Score 3

2 opmerkingen:

That's one heck of a guide---I'll pass on this job. +

door

+ me too. Looks like a heck of a job to do

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

somphetp zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 14

Altijd: 4,662