Ga door naar hoofdinhoud

Also known as the Moto G3—an Android smartphone released by Motorola in July 2015. It serves as an economical alternative to Motorola's flagship phones. Model XT1540 in the US, with dual-sim and "Turbo Edition" variants sold in other regions.

88 Vragen Bekijk alle

audio jack not working

my audio jack is not working properly. what should I do??

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

@akash03 either replace the headphone jack or check the copper "legs" to make sure they are still making contact. Either use this video or this one in reverse to get to the jack. It is a modular jack and does not require soldering etc.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

aakash zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 4,252