Ga door naar hoofdinhoud

The Palm Pre is a multimedia smartphone that was designed and marketed by Palm with a multi-touch screen and a sliding keyboard.

5 Vragen Bekijk alle

Where I can get a Palm pre touch screen?

I need to replace my Palm Pre Touch Screen. Somebody knows where Can I buy this part? Thank you.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

Manuel, did you get it fixed?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Have you checked on ebay? Looks like they got a few http://cgi.ebay.com/LCD-Display-Touch-Sc... and I think even Amazon has them http://www.amazon.com/ORIGINAL-FACEPLATE... anyhow, hope this is what you are loking for. Good Luck

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Manuel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 1,951