Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for medical walkers. A walker or walking frame is a mobility tool used for disabled people who need additional support to maintain their balance or stability while walking.

18 Vragen Bekijk alle

Does anyone have guidance for Access walkers?

Block Image

The brake cables are enclosed.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

@lisacpa what issues are you having with the walker?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

@lisacpa here is the manual for the Active Walker by Access Active-Walker-Manual.pdf If you need something a bit more specific, let us know what you are looking for.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Lisa Scroggins zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 259