Ga door naar hoofdinhoud

My power button is stuck. How do you fix it?

I paused my music on my mp3 and it wouldnt play. when I checked the button I found it was stuck. Any advice?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi Camryn,

I would suggest following the teardown that I have linked below to unstick the button.

Digital MP3 Player HDMP3 (128 MB) Teardown

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Camryn Vieira zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 3

Afgelopen 30 Dagen: 17

Altijd: 553