Ga door naar hoofdinhoud

The Waka Waka Power Plus is a solar powered powerbank, charger and light.

3 Vragen Bekijk alle

Where is the solar panel?

Where is the solar panel? How do I set the Waka Waka to charge?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi!

The solar panel of this battery bank is on the back of the device (it's the black striped panel on the side without the power-button and lights). To have it charge via solar, have it sit with the panel upward, facing the sun. You should close the stand while it's in this mode.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ann Marie Marinaccio zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 8

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 143