Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The slim edition of the classic Xbox 360 with a 250GB HDD and built-in Wi-Fi. Repair requires intricate prying and special tools.

283 Vragen Bekijk alle

Why does the console restart itself?

Why do my game trun on and off

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Does it show red lights? If so, that means your Xbox is broken. Search for Xbox rrod and there will be a lot of pages that explain the issue. You can usually get it fixed for about 40$

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ignacio Elias zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 23