Ga door naar hoofdinhoud

Samsung Galaxy Star Pro Model Number S7262. Released in 2013 of October

7 Vragen Bekijk alle

My phone goes off when playing games

my phone went off while am playing games

what can i do to wake it up

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi!

Your phone turned itself off most likely because it overheated. To power it back on, connect it to a wall adapter and hold the power button until it boots up.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

1 Opmerking:

how long will it take to wake up

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

patroba zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 90