Ga door naar hoofdinhoud

Released June 2014, identified by model 635.

54 Vragen Bekijk alle

Missing settings phone and message icon

My phone was working fine then my message icon phone icon and settings icon dissapperd I have tried a hard reset a soft reset and I'm still getting nothing oh and cortana is gone to

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

Where do I get that at

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi!

Try using the Windows Device Recovery tool to reflash the OS to the phone. Let me know how that goes.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dennis Haulk zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 613