Ga door naar hoofdinhoud

Eighth generation of the Honda Civic.

59 Vragen Bekijk alle

Where is the pcm located

Where is the pcm located

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi!

I think this link with the service manual for the ECM will help you.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jodie Bell zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 32

Altijd: 2,847