How do I replace the sun shade on the stroller

The little arm that holds the sunshade broke can I replace the whole sunshade on the stroller and if so how

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

2 opmerkingen:

could you post pictures of the broken area

door

Voeg een opmerking toe