Ga door naar hoofdinhoud

The 5204 is a Compaq Presario mini-tower desktop computer developed by HP under the Compaq name.

4 Vragen Bekijk alle

screen remains on itself

when i on my laptop the screen came and it remains like that and how to repair it?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

@madhavan try an external monitor and connect it to your computer. Let us know what it shows. Something seems to get lost on your question. We need to know if the screen stays on when you power down (turn off) your laptop, as well as what your screen shows. Or if it does not show anything.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Madhavan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 99