Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for riding lawn tractors sold under the Murray brand name, currently owned by Briggs & Stratton.

139 Vragen Bekijk alle

What year was the Murray Lawn Tractor, model 46379B, manufactured

I would like to know what year the model 46379B Murray Lawn tractor was manufactured

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
1 Opmerking

double check your model number. I do have some trouble identifying your mower at all.

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

lridg45 looks like it has been made before 2001 "Pre-2001 Murray mowers have five-digit model numbers followed by a dash and a single-digit number. Post-2001 models have a five- or six-digit model number with no dash." from here

Yours appears to have been manufactured in 1996

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

what year was my murray lawn mower made? Model #42817X99B

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

lridg45 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 1,330