Ga door naar hoofdinhoud

The Bose SoundLink Color is a Bluetooth speaker, designed as a more affordable and portable alternative to the SoundLink Mini.

47 Vragen Bekijk alle

How do you open up speaker?

Ok how do you open up speaker?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @dazgoby,

Here is a link to the Ifixit repair guides for the speaker. Bose SoundLink Color

Was dit antwoord nuttig?

Score 4
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

dazgoby zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 4,766