Ga door naar hoofdinhoud

This HD video recorder contains an excellent camera mode that records and detachable stereo microphone capsules.

7 Vragen Bekijk alle

Why is my video quality terrible?

The audio is great, but why is the video quality lacking?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

@pccheese Student assignment....

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Video quality is a common issue amongst users. They are still in the process of perfecting low lighting shots, so the best solution would be to film somewhere with adequate lighting.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Torey Morgan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 253