Ga door naar hoofdinhoud

TI-84 Plus calculator support.

38 Vragen Bekijk alle

it is not powering up

does not come on when on button is engaged

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Like Jack Dingman said, check the battery. Unlike Jack said, don’t check the solar panel, you wont find one. :P

If that doesn’t help, refer to this wiki for some great troubleshooting tips and solutions.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe
Het nuttigste antwoord

Check Battery or solar panel

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

1 Opmerking:

Solar panel? Are you even talking about the same calculator?

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jbatson Batson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 14

Altijd: 234