Ga door naar hoofdinhoud

The Zune is Microsoft's portable media player and entertainment platform, originally released in 2006.

57 Vragen Bekijk alle

Is my zune working

i am not sure that my zune is working i lost my charger. iam not sure if it works and i don't want buy a new one if it is not working

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
2 opmerkingen

not sure if it works

door

What type of zune is it? Flash, 30, 120, HD? What exactly is wrong with it?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi

Try connecting it to a known working USB port in a computer to see if it charges and works.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

crazy guy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 59