Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides for the Quasar microwave oven, released in 1984 and identifiable by model number MQ7774XW.

8 Vragen Bekijk alle

Why doesn't heat food

my micro oven runs but doesn't make hot any food

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Seems like its got either a faulty magnetron or air blower. Its not worth repairing, best to get a new one.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

That could be a number of things. Check the troubleshooting guide. Looking at repairs to other microwaves might help

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mohammad Zahidul Alam zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 184