Ga door naar hoofdinhoud

How to create a USB Startup stick 10.9?

Original OS was 10.6 now updated to 10.9. How do I go about making a USB stick startup complete with Disk Utility and ability to reinstall the Mavericks OS in case I need to?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Sorry for the typo, it's 13" not 12".

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Bernie zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 30