Ga door naar hoofdinhoud

Model A1199 / 2, 4, or 8 GB capacity

85 Vragen Bekijk alle

Need cable to connect to computer

Seem to have lost connector to computer for lime green 2nd generation(?) Ipod. Do you know where I can get one?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

@stevie08 you can get an original Apple cable from here or an aftermarket one from places like this.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

JLeigh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 52