How to fix error 0xc000000185

Error 0xc000000185 occur in my laptop and it seem the Hard drive is bad,how can i fix it in order to save my data?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen