Ga door naar hoofdinhoud

Released in 2013 as a budget smartphone in three models/variants, the Idol features a 4.7-inch IPS LCD panel, 1 GHz dual-core processor, and an 8 MP camera. Includes models 6030A or OT-6030A, 6030X or OT-6030X, and 6030Dual-sim or 6030N.

35 Vragen Bekijk alle

Why do I only have emergency phone service

Only have emergency service

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

It can't detect your sim. Try taking the sim card out and put it back in.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mary zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 148