Ga door naar hoofdinhoud

Ricoh's 35mm autofocus film Shotmaster camera is meant for general photo taking with various creative modes like portrait, action, super night, and infinity. Model: 130Z

3 Vragen Bekijk alle

Zooming lens is stuck!

When turning on my camera all monitors and lights turn on but the lens does not come out as usual its stuck in the off position. Can anyone help me?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
1 Opmerking

student iFixit Technical Writing Project

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try replacing the zooming lens with this guide. Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

anna carolina von einem zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 548