Ga door naar hoofdinhoud

The second generation of Corvair with an improved suspension and new body style was released in 1965. It's air-cooled, rear engine design is similar to that of a Volkswagen, or Porsche.

7 Vragen Bekijk alle

Where can we get this Engine Fan Pulley

Where can we get this Engine Fan Pulley has 11 Ribs ???1965- to 1969 Corvair

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Corvair parts

These folks claim to have them. I am not an actual customer though so you better proceed with caution.

Original link above has “gone dark”…. Try these folks instead? …

http://www.corvair.com/user-cgi/pages.cg...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

onnikh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 200