Ga door naar hoofdinhoud

Repair information, service manuals, and troubleshooting help for refrigerators manufactured by LG Electronics.

120 Vragen Bekijk alle

Freezer stops running and starts again

My freezer LG lfx31925st bottom drawer of the fridge, stops freezing, will not run for 3-4 days and will start again. In a week or so it will do it again. Repairman comes and it is working an says nothing they can do.

Any suggestions as to hat to address first

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

LG Freezer Not Freezing

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Joe molinare zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 8

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 153