Ga door naar hoofdinhoud

28 horsepower 70 Series tractor by John Deere

5 Vragen Bekijk alle

pto kills tractor when put in gear

replace pto switch 6 months ago and worked fine went to use tractor yesterday and when you put pto in gear it kills the engine what is the problem

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

@goatman your tractor is a JD870?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Could be the button under the seat. Unless your setting on the seat or holding the seat down some way, the tractor will quit running. Found this out when I was buying the used tractor and wanted to make sure the pot worked. Hope this helps?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

garry mcbride zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 349