Ga door naar hoofdinhoud

Released in March of 2008, The Sony Alpha A350 delivers detailed images with its 14.2 megapixel resolution.

10 Vragen Bekijk alle

Why are all my pictures blurry?

I hold the camera still and have tried different settings. Why are my pictures still blurry?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try turning it on and off again. Reset camera back to original settings. The pictures should no longer be blurry.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Catherine Tran zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 596