Ga door naar hoofdinhoud

Released in March of 2008, The Sony Alpha A350 delivers detailed images with its 14.2 megapixel resolution.

10 Vragen Bekijk alle

Flash will not cut off?

The flash on my camera is stuck. I want to turn it off but it won't move. What should I do?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try turning it off then back on again. There is also a possibility it may be jammed. Try to remove all dirt surrounding the flash.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Catherine Tran zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 162