Ga door naar hoofdinhoud

Released in August 2015, Model number: P01M, Intel Atom Processor Z3530

21 Vragen Bekijk alle

Why is my camera not working?

When I open the camera app all that pops up is a black screen

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try restarting the the device and if that doesn't work then factory resting it. If that still doesn't work than you might have to replace the camera.

If this doesn't help you can check out the troubleshooting page for further help.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Samantha Brown zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 1,403