Ga door naar hoofdinhoud

Model number Z1275. Kodak 12-megapixel point-and-shoot camera.

5 Vragen Bekijk alle

error LO3 on display screen

When I turn camera on, error LO3 is displayed.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

kofahl4 the L03 error code refers to a lens alignment and/or calibration issue. This will be a difficult DIY problem since it will require the service manual which is tough to come by.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

kofahl4 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 18

Afgelopen 30 dagen: 61

Altijd: 5,010