Ga door naar hoofdinhoud

7.9 inch display / Model A1454 / Available in black or white / Announced October 23rd, 2012 / 16, 32, or 64 GB capacity

32 Vragen Bekijk alle

How do I restart my ipad a1454

how do i restart my ipad a1454

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

emmanuel1985bcole follow these directions from Apple

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

emmanuel1985bcole zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 82