Ga door naar hoofdinhoud

The Dell Inspiron 1750 is a laptop computer, complete with an Intel Core 2 Duo processor, released in 2009 by Dell Inc.

13 Vragen Bekijk alle

after shutdown it reboots instantly

Ihave to take off the battery power and shut off from mains

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

Hi, What OS is installed in your laptop?

door

I had win 7 and win 10 . Yesterday i formatted the laptop and now i have Win 10 thks

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Charles, If auto start started after win 10 install, check the attached link to help solve your issue, hope this helps.

http://www.thewindowsclub.com/windows-10...

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

charles vella zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 85