Ga door naar hoofdinhoud

The tenth generation Ford F-Series is a line of pickup trucks that was produced by Ford Motor Company, it was sold from the 1997 to the 2004 model years.

79 Vragen Bekijk alle

cam shaft position sensor location

Where is the cam shaft position sensor on the 2001 ford f 150 5.4 L

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

@hackney there are two on this engine. One on each bank.

Block Image

Block Image

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

1 Opmerking:

you are not showing the right sensor or location something is wrong it very well could be on my end thanks

door

Voeg een opmerking toe

I have a 2003 e350 van, 5.4 l v8, and there seems to be only a single cam sensor?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

2 opmerkingen:

Where is a camshaft located on a 1999 ford f150 lariat

door

Sorry. I mean a camshaft solenoid

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Frank zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 19

Afgelopen 7 dagen: 102

Afgelopen 30 dagen: 453

Altijd: 23,937