Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Dell 19" LCD Monitor, Charcoal-Gray in color, released in 2004.

8 Vragen Bekijk alle

No picture says in power save mode

When I turn on my TV a blue box appears and says dmspc power save mode

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

LCD iPhone-scherm fixkits

De goedkope optie, ondersteund door onze levenslange garantie.

Koop kits

LCD iPhone-scherm fixkits

Bespaar op reparatiekosten, niet op kwaliteit.

Koop kits

2 Antwoorden

This can have multiple solutions so heres a few:

  • The graphics port went bad, try hooking to a monitor known to work

**If the port is bad most desktops have several options for PCI slots to install a new graphics card

  • The input on the monitor is wrong , for example if you're connecting HDMI bur the monitor is on VGA
  • The power supply or other internal component could be bad

I would first try hooking it up to a 2nd monitor/TV.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

try checking the computer and seeing if it iis awake or if the monitor is connected to the right port.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Kim Smith zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 154