Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Elektromotor draait te langzaam en wordt warm

De cilinderkop is vervangen wegens een scheur in het materiaal. De elektromotor komt na vervanging van de kop niet meer op gang. Wel meteen weer uitgeschakeld.

Cilinderkop weer verwijderd. Motor kortdurend onbelast ingeschakeld. Draait wel, maar komt niet op toeren.

Wat is er aan de hand?

Eurom H150 150 Bar max. 520 l/uur

Google Translation

Electric motor turns slowly and heats

The cylinder head is replaced because of a tear in the material. The electric motor comes after replacing the head no longer going. However, immediately off again.

Cylinder head removed. Motor short-term load on. Running, but does not accelerate.

What is going on?

Eurom H150 150 Bar max. 520 l / h

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

@teun sounds like a bad motor start capacitor or a bad run capacitor. If your start capacitor failed, your motor will get lower voltage than needed so it will turn slow and heat up. Check those out first. It is of course also possible that the start winding in your motor have shorted out which would show the same things.

Google translation

@teun klinkt als een slechte motor start condensator of een slechte run condensator. Als je start condensator mislukt, zal uw motor lagere spanning dan nodig, zodat het langzaam zullen draaien en opwarmen krijgen. Controleer deze eerst uit. Het is uiteraard ook mogelijk dat de hulpwikkeling in de motor is kortgesloten welke dezelfde dingen zouden vertonen.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Teun Pater zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 30

Altijd: 1,084