Ga door naar hoofdinhoud

Model A1199 / 2, 4, or 8 GB capacity

85 Vragen Bekijk alle

How do I download or put music on my iPod?

How do I download or put music onto my ipod? I have all the usb cables needed just don't understand how to do it?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here is a link from Apple on how to download music to your device. Good luck.

http://support.apple.com/kb/HT3570

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

2 opmerkingen:

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Susan Knight zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 902