Ga door naar hoofdinhoud

Model A1051 / 4 of 6 GB harde schijf

89 Vragen Bekijk alle

How do I reset my iPod mini?

It starts up and shows the apple emblem then it shows the ipod with a sad face on the screen and an eplination point in a triangle, it also says to go to a website but the website doesnt help.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Here is a link to a troubleshooting guide for ipods. Good luck.

http://www.rapidrepair.com/shop/ipod-rep...

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

2 opmerkingen:

Voeg een opmerking toe

Plug The iPod You Want To Reset Into Your Computer Download Or Open iTunes And Click On Your iPod There Should Be A Restore iPod Button Click It And Press Ok And Wait Until It Is Reset And You Are Done

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

zacharystroud94 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 6,126