Ga door naar hoofdinhoud

The Escalade moved to the new GMT900 platform for the 2007 model year.

8 Vragen Bekijk alle

dual climate control one side allways hot

Dual climate control always blows full hot on passenger side. I was told it could be the acuator?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Sounds like the passenger side temperature blend door is faulty.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

Or it could be as simple as a fuse.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Gregg Rhodes zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 199