Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The Sony Cybershot DSC-W55 was released in early in the year 2007. It is upgraded with a 7.2 megapixel camera compared to the previous model's 5.1 camera and has 56mb of internal memory.

23 Vragen Bekijk alle

copy picture from camera memory to SD card

i had same issue with my camera. (How to transfer a picture from camera memory onto the SD card? I do not find the "copy" (No luck yet)Please use your magic wand!!! Help Ray

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Ray Lick this from the manual :"

Block Image

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 6

Commentaar:

master of manual strikes again

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ray Lick zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 2,126